Home

In Europa bestaan op veel plaatsen grote tradities op het gebied van SCRATCH-concerten. Mensen hebben belangstelling voor het zingen in koorverband, begeleid door professionele musici, zonder dat ze lid willen worden van een vast koor. Ook de vele repetities zijn vaak niet haalbaar.

De SCRATCH-formule met een repetitie en uitvoering op één dag blijkt voor deze zangers een uitkomst. Dordrecht kent deze SCRATCH-formule sinds 2006. De Stichting Dordtissimo is dat jaar in het leven geroepen, om deze behoefte duurzaam in te vullen.

Dordtissimo heeft als doelstelling het bieden van een muzikaal (zang-)platform aan amateurs en professionals voor de uitvoering van concerten in de gemeente Dordrecht en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van meezingconcerten en/of uitvoeringen met professionele ondersteuning van solisten, orkest en (ad hoc) amateurkoren.

In memoriam Wendeline Wilmink

Wendeline-in-actie

Op 29 augustus is geheel onverwacht Wendeline overleden. We noemden haar altijd “repetitor” van Dordtissimo, maar ze heeft ons diverse malen uitgelegd dat zij de begeleidster was van de dirigent en het koor.

Ruim een week geleden zaten we nog met haar rond de barbecue en bespraken we de planning van Dordtissimo en haar bijdrage. “Ik ga door hoor, tot ik er bij neerval”, stelde zij fier. Wij wilden niets liever dan dat en hoopten nog lang van haar muzikale kwaliteiten gebruik te kunnen maken.

In 2013 ontving ze voor haar muzikale verdiensten een koninklijke onderscheiding; wat was ze verrast, dankbaar en trots.

Als bestuur van Dordtissimo zijn wij ook dankbaar en trots voor al het mooie werk dat Wendeline voor ons heeft willen doen. Dienbaar, geduldig, flexibel en vooral muzikaal. We zullen haar altijd in de muziek blijven gedenken.

Op zaterdag 3 september hebben we afscheid kunnen nemen van haar in een dienst gehouden in een volle Wilhelminakerk te Dordrecht. De muziek speelde een grote rol in deze dienst, in woord, orgelspel en zang met en door de vele koren waaraan Wendeline verbonden is geweest. Het was haar laatste “uitverkochte huis”.