Posts By dordtissimo

Dagprogramma Cantate

TIJDPLANNING  Cantatedienst

09.30 10.00 Inchecken, koffie of thee
10.00 11.15 Repetitieblok 1
11.15 11.30 Koffie/thee pauze
11.30 12.30 Repetitieblok 2
12.30 13.00 Buffet
13.00 13.30 Repetitieblok 3
13.30 14.30 Generale met koor, orkest en solisten
14.30 Einde repetitie

Verkoop Toegangskaarten

U kunt toegangskaarten voor het scratch-concert in de voorverkoop bestellen door overmaking van € 15,00 per toegangskaart
op rekening NL69 INGB 0000 9339 55 van Dordtissimo o.v.v. ‘TK scratch + uw naam’. Wij leggen de kaart(-en) dan klaar bij de ingang op die naam.

Uiteraard kunt u ook langskomen bij Dordrecht Klassiek op de Voorstraat 463a. Klaas Bart van Es verkoopt u graag de kaarten.

Vlak bij, op de Voorstraat 445, kunt u kaarten kopen bij de Kleister. Onder het genot van een bakje koffie of thee kunt u alvast voor-genieten met de organisatie van dit evenement.

Mocht u een regelmatige bezoeker van de Wilhelminakerk zijn, dan kunt u ons ook aanschieten in de maand februari.
We (Bert, Gert, Hester, Marieke, Rijk, Rob) hebben altijd kaarten op zak.

Kaarten die op de dag aan de zaal gekocht worden, kosten € 20,00 en daarvoor moet u via de toreningang naar binnen om in de rij te staan. Interessant genoeg om vooraf uw slag te slaan.

Dagprogramma Scratch

Van     Tot    Wat
09.15 10.00 Aankomst koorleden
10.00 10.05 Welkomswoord
10.05 11.15 Oefenronde 1
11.15 11.30 Koffie/thee-pauze
11.30 12.30 Oefenronde 2
12.30 13.00 Lunch
13.00 14.00 Oefenronde 3
14.00 14.25 Opstellen musici + korte theepauze
14.25 14.30 Voorstellen solisten en musici
14.30 16.00 Generale repetitie I
16.00 16.10 Break tbv dirigent
16.10 17.15 Generale repetitie II
17.30 18.15 Diner Dordtissimo of op eigen gelegenheid
18.45 19.00 Koor- en orkestleden retour in kerk, omkleden
19.00 19.30 Kerk open voor bezoekers
19.20 19.25 Inloop Koor/Musici
19.25           Koor- en musici gezeten
19.30 19.35 Opening Concert
19.35 20.30 Deel 1
20.30 21.00 Pauze
21.00 22.00 Deel 2
22.00 22.45 Opruimen (wie helpt er mee ??)
22.45 23.30 Nabetrachting

Bijzonderheden komende scratch

Op 6 maart 2021 organiseert Dordtissimo haar jaarlijkse scratch

Dit jaar is de keuze gevallen op de Paulus van Mendelssohn.
De onderhandelingen met de solisten moeten nog worden opgestart, maar de muzikale ondersteuning is al in place. De komende maanden hopen we de aanvullende bijzonderheden hier te kunnen delen.


Ries van der Zouwen

Ries van der Zouwen


Dordts Kamerorkest

Dordts Kamerorkest


Hans Okkerse

Hans Okkerse

Inschrijfformulier Vriend van Dordtissimo

Vriend: iemand met wie men een zeer hartelijke relatie onderhoudt; liefhebber.[van Dale]
Dordtissimo: stichting met als doel het bieden van een muzikaal (zang-)platform aan amateurs en professionals voor de uitvoering van concerten in de gemeente Dordrecht en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. [tekst oprichtingsakte]

Door jaarlijks een bedrag van minimaal € 45,00 te doneren aan stichting Dordtissimo
zijn wij een vriend rijker. Als dank voor uw vriendschap bieden wij u:

1. Speciale toegang voor het jaarlijkse grote concert
2. CD met live opname van het concert
3. Speciale toegang voor de cantatediensten 2x per jaar
4. Laatste nieuws via onze digitale nieuwsbrief

Vul vandaag nog de strook in en deponeer deze in de postbus bij de garderobe.
Het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.

Ja, ik word vriend van Dordtissimo en ik machtig de Stichting Dordtissimo tot een jaarlijkse afschrijving (in de maand februari) van het hiernaast aangegeven bedrag (minimaal € 45,-).

[contact-form-7 id="244" title="Inschrijfformulier_Vriend"]